AED POLSKA po raz trzeci Partnerem ”RISK |2018” Innovation Technology

Miło nam poinformować, że już po raz trzeci będziemy mieli zaszczyt gościć wśród Partnerów Konferencji Naukowo-Technicznej ”RISK |2018” Innovation Technology AED POLSKA

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o.    (AED Polska) jest firmą powstałą w 2005 roku, specjalizującą się w badaniach diagnostycznych urządzeń technicznych, instalacji technologicznych, rurociągów przesyłowych, konstrukcji stalowych i betonowych, zbiorników, mostów, tuneli, wież,… z wykorzystaniem emisji akustycznej „AE”. Metoda  „AE” zaliczana jest do grupy badań nieniszczących  ( to metoda pasywna ) – NDT (Non Destructive Testing). Rejestrowane i analizowane  jest w badaniu AT zjawisko występowania źródeł emisji akustycznej „AE” w  strukturze materiału , pozwala to na pełną weryfikację stanu technicznego badanego urządzenia technicznego bez konieczności wyłączania go z bieżącej eksploatacji. Celem nadrzędnym związanym utworzeniem spółki oraz jej późniejszym funkcjonowaniem, było rozwiązywanie złożonych problemów Użytkowników urządzeń technicznych, którzy ze względu na ich przeznaczenie, złożoność urządzeń i instalacji przemysłowych a także koszty tradycyjnych badań , zamierzali w sposób efektywny ,obiektywny, jednoznaczny i uznany, zapoznać się ze stanem technicznym urządzenia, którym zarządzają. Wieloletnie doświadczenie grona  specjalistów AE w firmie, pozwoliło na stworzenie Laboratorium AE będącego liderem w badaniach diagnostycznych z wykorzystaniem metody Emisji Akustycznej „AE” na polskim rynku. Firma w 2016 roku uzyskała wyróżnienie Magazynu Rynek Inwestycji „Złoty medal” za wdrożenie innowacyjnych metod diagnostycznych w przemyśle. W roku 2018 AED Polska Sp. z o. o. została za wykonywane innowacyjne usługi diagnostyczne nominowana przez Kapitułę znaku Godła „Teraz Polska” do grona Laureatów.  Stale podnosimy nasze kwalifikacje mając na uwadze sprostanie najsurowszym wymaganiom stawionym przez międzynarodowe przepisy, UDT i Klientów. Od samego początku wyznajemy zasadę: „NASZE INNOWACJE TWOJE BEZPIECZEŃSTWO”. Przekonaj się że badanie diagnostyczne przeprowadzone przez specjalistów Laboratorium  AED Polska Sp. z o. o. nakreśli nowe standardy w zakresie diagnostyki technicznej Twoich urządzeń technicznych i instalacji krytycznych dozorowanych przez UDT . Bardzo ważnym argumentem w stosowaniu metody emisji akustycznej w badaniach zastępczych w ramach badań okresowych urządzeń technicznych dozorowanych przez UDT , jest fakt , że metoda AE zastępuje rewizję wewnętrzną i hydrauliczną próbę ciśnieniową .  AED Polska Sp. z o. o. posiada aktualne uznanie UDT nr LBU-242/27-18 ,które uprawnia nas do prowadzenia badań diagnostycznych w ocenie stanu technicznego urządzeń dozorowanych m.in. przez UDT. Zalety i możliwości stosowania metody AE w badaniach technicznych w praktyce , szerzej na stronie www.aed-polska.pl