GALA

Wydarzenia towarzyszące Konferencji Naukowo-Technicznej ”RISK |2018” Innovation Technology 
Gala RISK |2018 
o godz. 19.00 (4h) 
zapraszamy Państwa na rozpoczęcie
GALI RISK |2018 Innovation Technology 
Podczas której wręczone zostaną ZŁOTE MEDALE 
Magazynu Biznesowo-Gospodarczego Rynek Inwestycji 
w uznaniu zasług z obszaru 
propagowania wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań wspierających 
efektywne zarządzanie ryzykiem w przemyśle


_________________________________

Wieczór Autorski
"Strategie ochrony przeciwpożarowej w obiektach przemysłowych"
Gali towarzyszyć będzie Wieczór Autorski 
dr inż. DOROTY BRZEZIŃSKIEJ
Adiunkta Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 
Politechniki Łódzkiej
Wieczór autorski połączony z podpisaniem przez autorkę książek nabytych podczas konferencji.
Premiera książki miała miejsce w kwietniu 2018 

Książka omawia zagadnienia m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju budynków wchodzących w skład zakładów przemysłowych. Jest on dedykowany inżynierom i służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pożarowe zakładów przemysłowych, zarządcom oraz ubezpieczycielom. Przedstawia przykłady zastosowania metod oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o zakłady energetyczne.

Autorka:
Dr inż. Dorota Brzezińska 

Dorota Brzezińska adiunktem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się dydaktyką z zakresu inżynierii pożarowej, systemów wentylacji pożarowej oraz ochrony przeciwpożarowej w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Prowadzi wykłady z zakresu wentylacji pożarowej na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W 2009 roku ukończyła studium podyplomowe „Modelowanie pożarów wewnętrznych” na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Systemów Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Lund, w Szwecji.

Jest autorką ponad 150 publikacji technicznych i konferencyjnych oraz 3 monografii: – D. Brzezinska, R. Jędrzejewski, Poradnik oddymiania budynków wysokich i wysokościowych, 2003 r. – D. Brzezinska, Wentylacja pożarowa obiektów budowlanych, 2015 r. – D. Brzezińska, P. Bryant, Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków, 2018 r. Jej badania koncentrują się na ocenie skuteczności działania systemów przeciwpożarowych w różnego typu obiektach budowlanych oraz poszukiwaniu optymalnych rozwiązań technicznych w tym zakresie. W roku 2016 została wyróżniona tytułem „Osobowość w dziedzinie bezpieczeństwa w przemyśle”, nadanym podczas sympozjum „Risk Engineering Days 2016”.

Ponadto jest członkiem licznych stowarzyszeń branżowych oraz komitetów technicznych:

 • Członek Society of Fire Protection Engineers – SFPE
 • Członek American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers – ASHRAE 
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa – SITP
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego – SIBP
 • Członek Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki – SNB
 • Członek International Building Performance Simulation Association – IBPSA
 • Członek SFPE Design Fire Standard Committee
 • Członek ASHRAE  Technical Comitee Control Of Fire And Smoke (TC 5.6)
 • Członek Komitetu Technicznego SITP z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych w energetyce
 • Redaktor Działu „Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego w Kwartalniku „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique” CNBOP

 

 


© Copyright by DND PROJECT*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów w tym elementów przebiegu wydarzenia we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

1,055 total views, 6 views today