Indeks Ryzyka Pożaru – doświadczenia Wielkiej Brytanii i Polski

Metodyka wyznaczania Indeksu Ryzyka Pożaru jest propozycją praktycznego narzędzia do dokonywania oceny, czy zastosowane w budynku rozwiązania zamienne, przyjęte w rzeczywistej strategii przeciwpożarowych, stanowią równoważny poziom jego zabezpieczenia, jak rozwiązania strategii oczekiwanej, opartej na przykład na wymaganiach przepisów. Największymi atutami metody są prostota i łatwość dostosowania do nietypowych rozwiązań.

Podczas Panelu III (INNOWACJE – NOWE TECHNOLOGIE: PRZEMYSŁ 4.0  | BADANIA I ROZWÓJ – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  | RODO I CYBERBEZPIECZEŃSTWO) zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju budynków wchodzących w skład zakładów przemysłowych. Temat dedykowany jest inżynierom i służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pożarowe zakładów przemysłowych, zarządcom oraz ubezpieczycielom. Przedstawia przykłady zastosowania metod oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o zakłady energetyczne. Pokazuje nowoczesne spojrzenie na inżynierię pożarową w oparciu o doświadczenia Wielkiej Brytanii i Polski. Więcej podczas konferencji RISK | 2018

1,059 total views, 6 views today