Organizatorzy

Organizator (Wykonawczy)

DND PROJECT to prężnie rozwijająca się firma działająca na rynku branżowych szkoleń i konferencji. Od lat organizuje szkolenia, seminaria, kongresy i konferencje, skierowane do wyselekcjonowanych podmiotów zajmujących się profesjonalnie realizacją inwestycji budowlanych na wszystkich jej etapach z wykorzystaniem systemów, technologii i rozwiązań dedykowanych dla obiektów budowlanych o różnym charakterze, jak i przeznaczeniu. Obszarem jej działań są grupy zawodowe z sektora branży m.in. przeciwpożarowej, budowlanej, instalacyjnej, elektroenergetycznej i przemysłu. Aktywnie od lat wspiera również działania Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wypracowane przez lata kontakty i systemy pracy łączy z doskonałą znajomością polskiego rynku budowlanego i lokalnej specyfiki dla danej branży. Reakcja na potrzeby rynku, elastyczność i stale konsekwentnie doskonalona jakość obsługi to stanowi największą wartość firmy i jest tym, co odróżnia ją od firm konkurencyjnych oraz tym, co najbardziej cenią klienci.

Do bardziej znanych Projektów DND PROJECT należy m.in. KONGRES POŻARNICTWA o ugruntowanej renomie i marce jaką cieszy się od lat oraz stosunkowo nowe projekty które już uzyskały uznanie i markę w branży HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY czy projekt SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA, który w roku 2015 zadebiutował na wyjątkowo hermetycznym i ciężkim rynku medycznym, i spotkał się z ogromnym odzewem rynku.

Profesjonalizm organizowanych przez DND PROJECT konferencji został w sposób szczególny zauważony przez partnerów i uczestników korzystających z usług DND Project poprzez trzykrotną nominację firmy w 2013 r. 2014 r. i 2015 r. do Godła Liderów Firm Szkoleniowych oraz Godła Liderów Jakości w Polsce Polish Exclusive 2014/2015 roku w kategorii „Ekskluzywna Polska Marka”.

W roku 2014 firma DND został zdobywcą Godła Firma Szkoleniowa Roku 2014 oraz zwycięzcą XVII edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu Gospodarczego w Konkursie: Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców 2014/2015. W roku 2014 otrzymała również prestiżową nagrodę dorocznie przyznawaną przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa KREATOR BUDOWNICTWA 2014. Rok 2015 i 2016 to kolejne wyróżnienia DND otrzymuje Srebrne Godło Firma Szkoleniowa Roku oraz po raz kolejny jest nominowana do KREATORZY BUDOWNICTWA. W roku 2017 DND zostało wyróżnione Certyfikatem Firma Godna Zaufania 2017 przyznanym za nienaganną opinię w Internecie, zasługi biznesowe, a przede wszystkim za jakość świadczonych usług i wyróżniające podejście do klienta.

DND PROJECT działa na rynku od wielu lat, wypracował przez ten czas sprawdzone standardy i wykreował autorskie projekty które uzyskały w branży uznanie i stały się marką.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.dndproject.com.pl

 

Partner Organizacyjny (Merytoryczny) i Główny Partner Medialny Konferencji

Magazyn „Rynek Inwestycji” – Twój partner i doradca w odpowiedzi na wyzwania biznesowe i gospodarcze

 • Magazyn kierowany do inwestorów, właścicieli, kadry zarządzającej kapitałem, produkcją, rozwojem, środowiskiem.
 • Naszym celem jest cykliczne i kierunkowe informowanie aktualnych i przyszłych odbiorców o najlepszych praktykach w gospodarce, w aspekcie rynku inwestycji, pomagającym w biznesie dostrzec zależności pomiędzy kapitałem, przemysłem, środowiskiem i zarządzaniem oraz bieżącą i prognozowaną sytuacją na rynku.
 • Prezentujemy liderów gospodarki i innowacji, kompleksowe analizy ekspertów, wiodące projekty, które cechuje zwykle duża skala inwestycji, zindywidualizowane zarządzanie na wszystkich poziomach, od doradztwa i analiz technicznych aż po długoterminową strategię biznesową, zwiększającą efektywność realizacji przedsięwzięć gospodarczych i inwestycji.
 • Oferując na naszych łamach promocję firmy zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe, instytucje bankowe i finansowe, giełdy, kancelarie prawne i finansowe, firmy doradczo-konsultingowe i szkoleniowe, jednostki certyfikujące, instytuty badawcze i rozwojowe, administrację rządową i samorządową, izby gospodarcze, stowarzyszenia, fundacje, targi, konferencje, seminaria i warsztaty oraz pozostałe opiniotwórcze organizacje pracujące na rzecz biznesu i gospodarki.
 • Częstotliwość wydań: kwartalnik;
 • Liczba stron: 40-120 stron;
 • Nakład – 6000 egzemplarzy;
 • Grupa docelowa: 80% przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe, 11% instytucje otoczenia biznesu i izby gospodarcze,
  5% administracja rządowa i samorządowa, 4% pozostałe  (firmy konsultingowe, kancelarie prawnicze);
 • Dystrybucja: 80% wysyłka profilowana, 20% dystrybucja na patronackich konferencjach, targach, szkoleniach itp.

 

 


© Copyright by DND PROJECT*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów w tym elementów przebiegu wydarzenia we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

1,171 total views, 6 views today