REJESTRACJA

Opłata za udział w konferencji wynosi:

  • 975 zł udział w konferencji – dotyczy rejestracji w przedsprzedaży do dnia 10.05.2018
  • 1475 zł udział w konferencji i gali – dotyczy rejestracji w przedsprzedaży do dnia 10.05.2018
  • 1175 zł udział w konferencji – dotyczy rejestracji od dnia 10.05.2018
  • 1675 zł udział w konferencji i gali – dotyczy rejestracji od dnia 10.05.2018
  • Zgłoszenia objęte „rekomendacją” uprawniają do otrzymania dodatkowej zniżki na udział w konferencji. Wartość udzielonej zniżki znajduje się w otrzymanym zaproszeniu do udziału.
  • Organizator jest uprawniony do wystawiania faktur VAT i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług
  • Faktury VAT wystawiane są w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia należności za udział.
  • Wszelkie płatności dokonywane są w terminie wskazanym szczegółowo w zamówieniu i wystawionej Uczestnikowi fakturze wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
  • Jednostki publiczne zwolnione z VAT – prośmy do zgłoszenia dołączyć druk oświadczenia uprawniającego do zwolnienia
  • Regulamin Konferencji REGULAMIN

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA – DZIĘKUJEMY

Regulamin Hotelu

Regulamin Parkingu

Jednostki publiczne zwolnione z VAT: Oświadczenie

 

 


© Copyright by DND PROJECT*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów w tym elementów przebiegu wydarzenia we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

1,285 total views, 6 views today