Paneliści

MODERATORZY


JERZY MAJCHRZAK
Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu 
Ministerstwa Gospodarki w latach 2012-2016
Moderator Panelu I
OCENA RYZYKA W PRZEMYŚLE I ŚRODOWISKU

Profesor dr hab. inż. MAREK ROSZAK
prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Prezes Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
Moderator Panelu II
BEZPIECZEŃSTWO I MONITORING W PRZEMYŚLE

mec. MARCIN JAMROZIK
Radca prawny, wspólnik, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy Sp. j.
GŁÓWNY PARTNER PRAWNY KONFERENCJI
Moderator Panelu III 
INNOWACJE – NOWE TECHNOLOGIE: PRZEMYSŁ 4.0
BADANIA I ROZWÓJ – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
RODO I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

PANELIŚCI

dr inż. ANDRZEJ KOZAK
Ekspert UDT ds. Rozwoju Metod Badawczych
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

dr inż. ALEKSANDRA KOTERAS
Gł. Specjalista Badawczo-Techniczny 
Główny Instytut Górnictwa

dr inż. DOROTA BRZEZIŃSKA
Adiunkt Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 
Politechniki Łódzkiej

KRZYSZTOF WOJDYŁO
Kierownik Biura Bezpieczeństwa Procesowego
ANWIL S.A.

dr ZYGMUNT FURA
Sekretarz Rady Naukowej
Polskiego Klubu Ekologicznego

ANDRZEJ KAŹMIERCZAK 
Prezes Zarządu
AED Polska Sp. z o.o.

 
STANISŁAW NOWAK 
Starszy Specjalista ds. blokowych, Biuro Zarządzania Majątkiem 
ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

ADAM SARNASZEK
Prezes Zarządu/CEO
BIOCONTROL Sp. z o.o.

JOANNA KWIECIŃSKA
  Project Manager
  Europejskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Pełnomocnik ds. Projektów Strategicznych 
MS Towarzystwo Funduszy InwestycyjnychIZABELA LEWANDOWSKA-WIŚNIEWSKA 
Ekspert ds. bezpieczeństwa przemysłowego i cyberbezpieczeństwa


MAREK PYC
Sales Business Development Poland
BOSCH SECURITY AND SAFETY SYSTEMS


 bryg w st spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI
Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
Rzeczoznawca SITP, Członek SIBP (SFPE)
Biegły sądowy z zakresu pożarnictwa
b.wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

MARCIN MARCZEWSKI
CEO
RESILIA Sp. z o.o.

WOJCIECH KIRYLUK
Prezes Zarządu
ELECTRIC POWER QUALITY Sp. z o.o.

TOMASZ BALCERZAK
Dyrektor Sprzedaży Nestro 
na Europę Wschodnią
NESTRO PPHU Sp. z o.o.
 

         

 


© Copyright by DND PROJECT*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów w tym elementów przebiegu wydarzenia we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

2,843 total views, 9 views today