Patroni i Partnerzy

PATRON HONOROWY PARTNER ORGANIZACYJNY

PATRONAT HONOROWY

Główny Instytut Górnictwa

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

CENTRUM ANALIZ ZAGROŻEŃ MANHAZ Narodowe Centrum Badań Jądrowych

GŁÓWNY PATRON PRAWNY 

GŁÓWNY PARTNER BADAŃ I ROZWOJU

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY

PATRONI MEDIALNI

PATRONI I PARTNERZY WSPIERAJĄCY

 

PARTNERZY PROJEKTU

 

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania prezentacji projektów, które można będzie omówić podczas konferencji: ZOSTAŃ PANELISTĄ

Podczas konferencji zaprezentujemy praktyczne doświadczenia w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka, innowacyjne technologie oraz projekty badawcze stwarzające nowe szanse rozwoju, nowe kierunki zmian, a także poddamy analizie zagrożenia występujące w branżach m.in.: chemicznej, petrochemicznej, energetycznej, budownictwie, przemyśle gazowniczym, BHP i p.poż., ochronie środowiska i gospodarce odpadami i zarządzaniu procesowym.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji prezentacji i referatów do wygłoszenia podczas tegorocznej Konferencji Naukowo-Technicznej „RISK I 2018” Innovation Technology  a także udziału w  Panelach Dyskusyjnych.

Do współpracy zapraszamy ośrodki naukowe, instytuty, stowarzyszenia, ośrodki B+R, media (prasa, telewizja, portale), przedstawicieli kadry kierowniczej administracji państwowej, dostawców rozwiązań oraz przedstawicieli przemysłu zainteresowanych dołączeniem do grona Panelistów, Patronów lub Wystawców wydarzenia.

ZGŁOSZENIA

Propozycje należy zgłaszać do 17 maja 2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego pod adresem:biuro@dndproject.com.pl

Udział Panelistów – Paneli dyskusyjnych (uczelnie i ośrodki naukowe, instytuty, stowarzyszenia, ośrodki B+R, przedstawiciele kadry kierowniczej administracji państwowej i samorządowej) w konferencji jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nieodpłatny udział w konferencji z pełnym dostępem do wszystkich paneli i wydarzeń towarzyszących (każdego z Państwa zapraszamy na lunch oraz konsultacje w przerwach kawowych), dostęp do materiałów konferencyjnych, nieodpłatny udział w Gali 22 maja 2018 oraz bezpłatny parking. Koszty noclegu(gwarantujemy zniżkę na hasło) oraz dojazdu po stronie Panelisty.

Udział Partnerów Technologicznych (dostawcy rozwiązań, przedstawicieli przemysłu) – odpłatny

Wiodące panele edycji 2018:
PANEL 1 OCENA RYZYKA W PRZEMYŚLE I ŚRODOWISKU
PANEL 2 BEZPIECZEŃSTWO I MONITORING W PRZEMYŚLE
PANEL 3 INNOWACJE – NOWE TECHNOLOGIE: PRZEMYSŁ 4.0 |  BADANIA I ROZWÓJ – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | RODO I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Konferencja jest finansowana ze środków budżetu konferencji.

 

 


© Copyright by DND PROJECT*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów w tym elementów przebiegu wydarzenia we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

1,261 total views, 6 views today