Zostań Partnerem

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji prezentacji i referatów do wygłoszenia podczas tegorocznej Konferencji Naukowo-Technicznej „RISK I 2018” Innovation Technology  a także udziału w  Panelach Dyskusyjnych.

Do współpracy zapraszamy ośrodki naukowe, instytuty, stowarzyszenia, ośrodki B+R, media (prasa, telewizja, portale), przedstawicieli kadry kierowniczej administracji państwowej, dostawców rozwiązań oraz przedstawicieli przemysłu zainteresowanych dołączeniem do grona Panelistów, Patronów lub Wystawców wydarzenia.

ZGŁOSZENIA

Propozycje należy zgłaszać do 17 maja 2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego pod adresem:biuro@dndproject.com.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany Partnerstwem Technologicznym – skontaktuj się z nami tel. 22 678 58 25, biuro@dndproject.com.pl

Udział Panelistów – Paneli dyskusyjnych (uczelnie i ośrodki naukowe, instytuty, stowarzyszenia, ośrodki B+R, przedstawiciele kadry kierowniczej administracji państwowej i samorządowej) w konferencji jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nieodpłatny udział w konferencji z pełnym dostępem do wszystkich paneli i wydarzeń towarzyszących (każdego z Państwa zapraszamy na lunch oraz konsultacje w przerwach kawowych), dostęp do materiałów konferencyjnych, nieodpłatny udział w Gali 22 maja 2018 oraz bezpłatny parking. Koszty noclegu (gwarantujemy zniżkę na hasło) oraz dojzadu po stronie Panelisty.

Wiodące panele edycji 2018:
PANEL 1 OCENA RYZYKA W PRZEMYŚLE I ŚRODOWISKU
PANEL 2 BEZPIECZEŃSTWO I MONITORING W PRZEMYŚLE
PANEL 3 INNOWACJE – NOWE TECHNOLOGIE: PRZEMYSŁ 4.0 |  BADANIA I ROZWÓJ – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | RODO I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Udział Partnerów Technologicznych (dostawcy rozwiązań, przedstawicieli przemysłu) – odpłatny

Konferencja jest finansowana ze środków budżetu konferencji.

 

GŁÓWNY PARTNER BADAŃ I ROZWOJU

PARTNERZY PROJEKTU

 

 

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania prezentacji projektów, które można będzie omówić podczas konferencji.

Konferencja przewiduje także organizację stoisk dla wystawców z różnych branż, co stworzy dodatkową przestrzeń do wymiany informacji dotyczących innowacyjnych rozwiązań pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa w wiodących sektorach gospodarki.

Udział w konferencji wezmą m.in. przedstawiciele świata nauki, instytucji i urzędów, przedstawiciele przemysłu, firm ubezpieczeniowych, laboratoriów badawczych oceniających stan techniczny instalacji krytycznych

Podczas konferencji zaprezentujemy praktyczne doświadczenia w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka, innowacyjne technologie oraz projekty badawcze stwarzające nowe szanse rozwoju, nowe kierunki zmian, a także poddamy analizie zagrożenia występujące w branżach m.in.: chemicznej, petrochemicznej, energetycznej, budownictwie, przemyśle gazowniczym, BHP i p.poż., ochronie środowiska i gospodarce odpadami i zarządzaniu procesowym.

Relacja z edycji 2017:
www.risk2017.pl
Linki:
Link do relacji na łamach RYNKU INWESTYCJI: LINK
Link do artykułu o konferencji na łamach RYNEK INWESTYCJI ‚2017: LINK
Link do podsumowania ‚2017: LINK
Link do galerii z wydarzenia ‚2017: LINK
Link do galerii z Gali ‚2017: LINK

 


© Copyright by DND PROJECT*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów w tym elementów przebiegu wydarzenia we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

1,124 total views, 9 views today