Przemysł innowacyjny, bezpieczny i dobrze zarządzany – ”RISK |2018” Innovation Technology nadchodzi


O konferencji:

Konferencja Naukowo-Techniczna ”RISK |2018” Innovation Technology (Identyfikacja zagrożeń  i ocena ryzyka w przemyśle) pod Patronatem i przy współpracy z Magazynem Biznesowo – Gospodarczym „Rynek Inwestycji” odbędzie się w edycji 2018 w terminie  22 maja 2018r. Hotel Windsor****, planowanym miejscem wydarzenia jest Warszawa/Jachranka. Konferencja jest o zasięgu ogólnopolskim ze specjalnym udziałem delegatów z zagranicy i w zależności od edycji gromadzi od 70 do 140 uczestników. Wydarzenie ma za zadanie stworzyć przestrzeń do debaty i wymiany doświadczeń, rozwijać oraz propagować szeroko pojęte zagadnienia związane z bezpieczeństwem, prewencją, analizą, oceną i zarządzaniem ryzykiem w wiodących sektorach gospodarki jakimi są przemysł, infrastruktura, środowisko i budownictwo. Skupia i integruje podmioty, które działają w różnych obszarach związanych z ryzykiem i bezpieczeństwem.

Kluczowe zagadnienia:

Zaproszeni Prelegenci i Eksperci podczas szeregu prezentacji sesji tematycznych, zakończonych 3 panelami dyskusyjnymi będą prezentować swoje doświadczenia w wielu aspektach składających się na zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Konferencja przewiduje także organizację stoisk dla wystawców z różnych branż, co stworzy dodatkową przestrzeń do wymiany informacji dotyczących innowacyjnych rozwiązań pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa w wiodących sektorach gospodarki. Podczas konferencji zaprezentujemy praktyczne doświadczenia w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka, innowacyjne technologie oraz projekty badawcze stwarzające nowe szanse rozwoju, nowe kierunki zmian, a także poddamy analizie zagrożenia występujące w branżach m.in.: chemicznej, petrochemicznej, energetycznej, budownictwie, przemyśle gazowniczym, środowisku m.in. związane z tzw. zanieczyszczeniem tła, ochronie zdrowia i zarządzaniu procesowym. Podczas konferencji przedsiębiorcy będą mieli możliwość skonfrontowania swoich potrzeb z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie kontroli ryzyka oraz dostępnymi na rynku innowacyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie.

Wiodące panele edycji 2018:
PANEL 1 OCENA RYZYKA W PRZEMYŚLE I ŚRODOWISKU
PANEL 2 BEZPIECZEŃSTWO I MONITORING W PRZEMYŚLE 
PANEL 3 INNOWACJE – NOWE TECHNOLOGIE: PRZEMYSŁ 4.0 |  BADANIA I ROZWÓJ – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | RODO I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 
Relacja z edycji 2018:
www.risk2017.pl
Linki:
Link do relacji na łamach RYNKU INWESTYCJI: LINK
Link do artykułu o konferencji na łamach RYNEK INWESTYCJI
‚2017: LINK

Link do podsumowania ‚2017: LINK
Link do galerii z wydarzenia
‚2017: LINK

Link do galerii z Gali ‚2017: LINK

621 total views, 3 views today