Usługi dla energetyki odnawialnej BIOCONTROL podczas RISK |2018

BIOCONTROL, jako niezależna strona trzecia, jest wiodącym dostawcą usług audytu, weryfkacji i uwierzytelniania w sektorach energetyki odnawialnej, przemysłu i handlu. Nasze usługi stanowią wiarygodną wartość dodaną oraz  ograniczają ryzyko biznesowe dla naszych Klientów. Działając w obszarze uwierzytelniania biomasy, na cele energetyczne przeprowadziliśmy ponad 400 audytów uwierzytelniających źródła pochodzenia biomasy oraz dostawców paliw odnawialnych do największych wytwórców energii odnawialnej w Polsce i za granicą.

Każdego roku ponad milion ton biomasy uwierzytelnionej przez BIOCONTROL jest spalane w Instalacjach OZE, w celu wytworzenia „zielonej energii”. We współpracy z instytucjami nadzoru rynku, wytwórcami energii oraz środowiskiem naukowym, BIOCONTROL stworzył i administruje systemem certyfkacji zrównoważonej biomasy na cele energetyczne – Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy – KSUB.PL.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI :

 • AUDYTY DOSTAWCÓW BIOMASY DO JEDNOSTEK
  WYTWÓRCZYCH OZE
 • AUDYTY UWIERZYTELNIAJĄCE MIEJSCA POCHODZENIA BIOMASY NA CELE ENERGETYKI  ODNAWIALNEJ I SYSTEMU WSPARCIA OZE, WIZJE LOKALNE, POBIERANIE PRÓBEK I BADANIA  BIOMASY W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM
 • WERYFIKACJA ZRÓWNOWAŻONEGO POZYSKANIA I UWIERZYTELNIANIE BIOMASY AGRO ZA POMOCĄ PLATFORMY SATELITARNEJ SyENERGY™
 • KOMPLEKSOWE WDROŻENIA SYSTEMÓW SNS, SBP ORAZ INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA
  ŁAŃCUCHEM DOSTAW
 • KOMPLEKSOWE DORADZTWO MERYTORYCZNE, ADMINISTRACYJNE I PRAWNE W ZAKRESIE
  UZYSKIWANIA KONCESJI, ZEZWOLEŃ I TARYF URE
 • WYKONYWANIE BADAŃ, ANALIZ I OCEN EKSPERCKICH
 • OUTSOURCING W ZAKRESIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI DLA SYSTEMÓW WSPARCIA OZE

BIOCONTROL DOSTARCZYŁ: System Należytej Staranności – innowacyjne rozwiązania weryfkacji dostawców biomasy oraz udokumentowany system inteligentnego zarządzania ryzykiem dostaw, bilansu masy i weryfkacji pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

ZAKRES PRAC: Pełna usługa inżynierii produktu: projekt, realizacja, wdrożenie i wsparcie w funkcjonowaniu SNS.
Usługa obejmowała realizację audytów dostawców, wykonanie dokumentacji oraz narzędzi zarządzania ryzykiem, przeprowadzenie szkoleń personelu.

TECHNOLOGIE: KSUB.PL, SyENERGY, SWP-SNS 2015

KLIENT: Energa Wytwarzanie SA, Jednostki Wytwórcze OZE w Elblągu, Ostrołęce, Kaliszu
MODEL WSPÓŁPRACY: Fixed price

1,064 total views, 6 views today