WIECZÓR AUTORSKI

Wydarzenia towarzyszące
Konferencji Naukowo-Technicznej ”RISK |2018” Innovation Technology

Wieczór Autorski
"Strategie ochrony przeciwpożarowej w obiektach przemysłowych" 
Gali towarzyszyć będzie Wieczór Autorski 
dr inż. DOROTY BRZEZIŃSKIEJ
Adiunkta Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 
Politechniki Łódzkiej

Wieczór autorski połączony z podpisaniem przez autorkę książek nabytych podczas konferencji.
Premiera książki miała miejsce w kwietniu 2018  

Książka omawia zagadnienia m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju budynków wchodzących w skład zakładów przemysłowych. Jest on dedykowany inżynierom i służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pożarowe zakładów przemysłowych, zarządcom oraz ubezpieczycielom. Przedstawia przykłady zastosowania metod oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o zakłady energetyczne. Pokazuje nowoczesne spojrzenie na inżynierię pożarową w oparciu o doświadczenia Wielkiej Brytanii i Polski.

Autorka:
Dr inż. Dorota Brzezińska 

Dorota Brzezińska jest adiunktem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się dydaktyką z zakresu inżynierii pożarowej, systemów wentylacji pożarowej oraz ochrony przeciwpożarowej w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Prowadzi wykłady z zakresu wentylacji pożarowej na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W 2009 roku ukończyła studium podyplomowe „Modelowanie pożarów wewnętrznych” na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Systemów Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Lund, w Szwecji.

Jest autorką ponad 150 publikacji technicznych i konferencyjnych oraz 3 monografii: – D. Brzezinska, R. Jędrzejewski, Poradnik oddymiania budynków wysokich i wysokościowych, 2003 r. – D. Brzezinska, Wentylacja pożarowa obiektów budowlanych, 2015 r. – D. Brzezińska, P. Bryant, Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków, 2018 r. Jej badania koncentrują się na ocenie skuteczności działania systemów przeciwpożarowych w różnego typu obiektach budowlanych oraz poszukiwaniu optymalnych rozwiązań technicznych w tym zakresie. W roku 2016 została wyróżniona tytułem „Osobowość w dziedzinie bezpieczeństwa w przemyśle”, nadanym podczas sympozjum „Risk Engineering Days 2016”.

Ponadto jest członkiem licznych stowarzyszeń branżowych oraz komitetów technicznych:

 • Członek Society of Fire Protection Engineers – SFPE
 • Członek American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers – ASHRAE 
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa – SITP
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego – SIBP
 • Członek Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki – SNB
 • Członek International Building Performance Simulation Association – IBPSA
 • Członek SFPE Design Fire Standard Committee
 • Członek ASHRAE  Technical Comitee Control Of Fire And Smoke (TC 5.6)
 • Członek Komitetu Technicznego SITP z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych w energetyce
 • Redaktor Działu „Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego w Kwartalniku „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique” CNBOP

D.Brzezińska, P.Bryant 

Opracowana przez autorów metodyka wyznaczania Indeksu Ryzyka Pożaru jest propozycją praktycznego narzędzie do dokonywania oceny, czy zastosowane w budynku rozwiązania zamienne, przyjęte w rzeczywistej strategii przeciwpożarowych, stanowią równoważny poziom jego zabezpieczenia, jak rozwiązania strategii oczekiwanej, opartej na przykład na wymaganiach przepisów. Największymi atutami metody są prostota i łatwość dostosowania do nietypowych rozwiązań

Książka uzyskała pozytywną opinię wybitnych polskich recenzentów, którymi byli:

 1. dr hab. Kazimierz Lebecki, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice
 2. dr hab. inż. Adam Markowski prof. ndzw. PŁ Politechnika Łódzka, WIPOS prof.
 3. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
 4. dr inż. Dariusz Gołębiewski, Wiceprezes Zarządu Spółki PZU Lab

 


© Copyright by DND PROJECT*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów w tym elementów przebiegu wydarzenia we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

1,698 total views, 6 views today