Zgłaszanie Referatów i tematów do kolejnej edycji RISK

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji referatów do Paneli, zakresu tematycznego paneli oraz prezentacji do wygłoszenia podczas przyszłorocznej Konferencji Naukowo-Technicznej „RISK I 2019” Innovation Technology, a także udziału w  Panelach Dyskusyjnych.

Podczas konferencji zaprezentujemy praktyczne doświadczenia w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka, innowacyjne technologie oraz projekty badawcze stwarzające nowe szanse rozwoju, nowe kierunki zmian, a także poddamy analizie zagrożenia występujące w branżach m.in.: chemicznej, petrochemicznej, energetycznej, budownictwie, przemyśle gazowniczym, BHP i p.poż., ochronie środowiska i gospodarce odpadami i zarządzaniu procesowym.

Do współpracy zapraszamy ośrodki naukowe, instytuty, stowarzyszenia, ośrodki B+R, media (prasa, telewizja, portale), przedstawicieli kadry kierowniczej administracji państwowej, dostawców rozwiązań oraz przedstawicieli przemysłu zainteresowanych dołączeniem do grona Panelistów, Patronów lub Wystawców wydarzenia.

ZGŁOSZENIA

Propozycje należy zgłaszać do 31 grudnia 2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego pod adresem:biuro@dndproject.com.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany Partnerstwem Technologicznym – skontaktuj się z nami tel. 22 678 58 25, biuro@dndproject.com.pl

Udział Panelistów – Paneli dyskusyjnych (uczelnie i ośrodki naukowe, instytuty, stowarzyszenia, ośrodki B+R, przedstawiciele kadry kierowniczej administracji państwowej i samorządowej) w konferencji jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nieodpłatny udział w konferencji z pełnym dostępem do wszystkich paneli i wydarzeń towarzyszących (każdego z Państwa zapraszamy na lunch oraz konsultacje w przerwach kawowych), dostęp do materiałów konferencyjnych, nieodpłatny udział w Gali RISK oraz bezpłatny parking (w miarę dostępności). Koszty noclegu (gwarantujemy zniżkę na hasło) oraz dojazdu po stronie Panelisty.

Udział Partnerów Technologicznych z Prezentacją, udziałem w Panelach lub w formie Strefie Wystawcy (dostawcy rozwiązań, przedstawicieli przemysłu zachęcamy do współpracy) – odpłatny

Konferencja przewiduje także organizację stoisk dla wystawców z różnych branż, co stworzy dodatkową przestrzeń do wymiany informacji dotyczących innowacyjnych rozwiązań pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa w wiodących sektorach gospodarki.

Udział w konferencji jako słuchacz (dostawcy rozwiązań, przedstawicieli przemysłu, użytkownicy, działy utrzymania ruchu, automatycy, projektanci itp.) – odpłatny

Udział w konferencji wezmą m.in. przedstawiciele świata nauki, instytucji i urzędów, przedstawiciele przemysłu, firm ubezpieczeniowych, laboratoriów badawczych oceniających stan techniczny instalacji krytycznych

 

Relacja z edycji 2017:
www.risk2017.pl
Linki:
Link do relacji na łamach RYNKU INWESTYCJI: LINK
Link do artykułu o konferencji na łamach RYNEK INWESTYCJI ‚2017: LINK
Link do podsumowania ‚2017: LINK
Link do galerii z wydarzenia ‚2017: LINK
Link do galerii z Gali ‚2017: LINK

 

Konferencja jest finansowana ze środków budżetu konferencji.

1,671 total views, 6 views today